Asumări naționale

Legea Educației Naționale

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, adoptată în 5 ianuarie 2011, reprezintă cel mai important document legislativ care reglementează sistemul de educație din România. Documentul conține două prevederi importante legate de finanțarea educației:

–        Educația este considerată prioritate națională, iar învățământul superior este considerat bun și responsabilitate publică: Art. 222 (3) Finanțarea învățământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în concordanță cu următoarele cerințe: a) considerarea dezvoltării învățământului superior ca responsabilitate publică și a învățământului, în general, ca prioritate națională […]

–        Pentru educație se alocă un buget de minimum 6% din PIB: Art. 8 Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv.

Lista Miniștrilor Educației de la adoptarea legii până în prezent:
lista_ministrii

 

Pactul Național pentru Educație

”Pactul Național pentru Educație” reprezintă documentul ce trasează 8 obiective generale în domeniu educației, agreate de toate partidele politice parlamentare, considerându-se la acea vreme că o reformă coerentă în educație presupune un consens politic în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare a sistemului de învățământ. Documentul a fost semnat în 5 martie 2008 de liderii partidelor politice parlamentare și, ulterior, de Academia Română și reprezentanții altor 22 de organizații sindicale, studențești, asociația părinților și alte organziații neguvernamentale interesate de bunul mers al educației și cercetării din România.

Al doilea obiectiv regăsit în pact este:

2. Asigurarea în perioada 2008-2013, din alocarea bugetară anuală, a minimum 6% din PIB pentru educație și a minimum 1% pentru cercetare, pentru a așeza sistemul de educație pe o temelie financiară solidă, pe durată medie și lungă. Garantăm familiilor, elevilor și profesorilor că regulile sistemului de educație nu se va schimba de la an la an, că acesta va fi finanțat constant în funcție de obiective clare și asumate transparent, de rezultate și indicatori de performanță stabiliți clar și distinct pentru fiecare nivel de educație. Garantăm, de asemenea, depolitizarea și profesionalizarea managementului instituțiilor de educație și cercetare.”  

Semnatari ai Pactului Național pentru Educație:
semnatari_pact_educatie

Programul de Guvernare 2013-2016

În strategia de guvernare a Guvernului condus de Prim-Ministrul Victor Ponta există, de asemenea, asumări legate de creșterea finanțării educației și asigurarea unei finanțări corespunzătoare a universităților.

Printre obiectivele generale legate de educație apare:

”Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare private;”

În ceea ce privește obiectivul de creștere a competitivității universităților românești, strategia prevede că Guvernul trebuie să adopte măsuri clare și urgente prin care să asigure, printre altele:

”Finanţare multianuală corespunzătoare şi previzibilă pentru instituţiile de învăţământ superior din România, pe baza criteriilor de excelenţă, în vederea consolidării bazei materiale şi realizarea de campusuri universitare noi, proces care trebuie corelat cu viziunea de dezvoltare a acestui sector pentru următorii 20 de ani – Universitatea Viitorului – 2030;”

victor_ponta

Victor Ponta – Prim-Ministru, 7 mai 2012 – prezent

Programul de Guvernare 2009-2012

Programul de guvernare al Guvernului condus de Prim-Ministrul Emil Boc conține prevederi și mai explicite legate de finanțarea educației. Printre cele 4 obiective de guvernare din domeniul educației apare:

”3. Alocarea a 6% din PIB pentru finanțarea educației”

boc

Emil Boc – Prim-Ministru, 22 decembrie 2008 – 6 februrarie 2012

Programul de Guvernare 2005-2008

Asumarea alocării a 6% din PIB pentru educație apare încă din programul de guvernare al Guvernului condus de Prim-Ministrul Călin Popescu-Tăriceanu.

În prevederile legate de politica Guvernului în domeniul educației apare:

”Guvernul României va aplica o noua filosofie în domeniul finanţării educaţiei, prin mărirea investiţiei în învăţământ (pentru educaţie şi cercetare, guvernul va aloca de la bugetul de stat resurse financiare echivalând cu 6% din PIB) şi aplicarea principiului ”finanţarea îl urmează pe cel ce studiază”.”

tariceanu

Călin Popescu-Tăricean – Prim-Ministru, 28 decembrie 2004 – 22 decembrie 2008

Strategia ”Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii”

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin ”Pactul Național pentru Educație”, Administrația Prezidențială a realizat strategia ”Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii” care conține soluțiile operaționale pentru dezvoltarea educației și cercetării, în acord cu asumările politice făcute.

La capitolul ”Condiții de implementare”, printre acțiunile definite ca fiind necesare pentru implementarea măsurilor strategice propuse se numără:

”Acţiuni de finanţare consistentă a învăţământului şi cercetării, cu minim 7% din PIB și utilizarea eficientă a fondurilor europene disponibile;”

traian_basescu

Traian Băsescu – Președintele României, 20 decembrie 2004 – prezent

Află aici modul în care asumările făcute s-a materializat sau nu în acțiuni! Evoluția Finanțării Educației în România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *