Beneficiile educației

Beneficii economice

Contribuții aduse la stat

Conform unui studiu al OECD– Education at a Glance 2011, un stat câștigă zeci de mii de dolari de pe urma fiecărui absolvent de studii superioare (s-a calculat că statele analizate de OECD în 2011 câștigă, în medie, o sumă de 91 036 de dolari de pe urma fiecărui absolvent de sex masculin), la care se adaugă noi locuri de muncă create de absolvenți și dezvoltarea generală a economiei prin inovațiile aduse.

beneficii_economice

 

Câștiguri salariale mai mari

Raportul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) – Education at a Glance 2012 – arată că absolvirea studiilor universitare aduce beneficii substanţiale la nivel salarial pentru indivizi. O persoană cu studii superioare câştigă în medie cu 50% mai mult decât absolvenţii studiilor preuniversitare.

Personal calificat la nevoile de creștere a calificării populației

Calificarea superioară va deveni necesară pentru obţinerea unui loc de muncă! Potrivit datelor prezentate în cadrul Strategiei Europa 2020, până în anul 2020, circa 16 milioane de noi locuri de muncă vor necesita calificări superioare, în timp ce cererea de personal necalificat va scădea cu aproximativ 12 milioane!

Rata de ocupare a populației

Conform datelor prezentate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2012, nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă (15-64 de ani) s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (81,4%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel,ocupau un loc de muncă doar 63,1% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 41,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Starea de sănătate

Proporția de adulți sănătoșiproportia_adulti

 

Datele OECD arată că procentul populației sănătoase care a absolvit o formă de învățământ superior este cu aproape 15% mai mare decât procentul populației sănătoase care nu a absolvit nici macar un nivel secundar de studii. Acest fapt se datorează în principiu faptului că educația contribuie la prevenția anumitor boli și crește gradul de responsabilizare a populației față de igienă și stilul de viață adoptat.

Speranța de viață

Un alt studiu OECD arată că în statele analizate în ianuarie 2013 speranța de viața a unui bărbat de 30 de ani care a absolvit un ciclu de învățământ superior este cu 8 ani mai mare decât în cazul unui bărbat de aceeași vârstă fără studii superioare.

Gradul de obezitate

Studiul ”Education at a Glance 2013” arată faptul că posibilitatea de a fi obez este de două ori mai mare în cazul nefinalizării unui ciclu de învățământ superior.

Vulnerabilitatea la vicii

Același studiu arată faptul că sunt cu 16% mai puțini fumători între absolvenții de studii superioare decât în cazul celor care nu au urmat o forma de învățământ superior.

Prin urmare este evident că investiția în educație ar determina pe termen lung cheltuieli mai mici în domeniu sănătății.

Implicarea în dezvoltarea societății

Participarea la vot

OECD arată că participarea la vot în rândul populației cu studii superioare este mai mare cu 15% decât în cazul populației fără studii, acestă diferență crescând până la 27% în cazul tinerilor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani.

proportie2

 

Participare la acțiuni de voluntariat

Tot OECD arată că educația influențează inclusiv dorința de implicare în activități de volntariat. Procentul de populație cu studii superioare care participă la acțiuni de voluntariat este în medie mai mare cu 10% decât procentul de populație fară studii secundare care fac voluntariat.

Nivelul de satisfacție asupra vieții

Inclusiv nivelul de satisfacție asupra vieții este influențat de nivelul de educație, datele studiilor OECD arătând că diferența în acest sens între populația cu studii superioare și populația fără studii este de 18%.

Spiritul critic

Pe lângă acestea, educația superioară contribuie la dezvoltarea spiritului critic și formează gânditori, oameni orientați spre identificarea soluțiilor, creând astfel contextul propice pentru dezvoltarea societății și rezolvarea unor probleme generale cu care aceasta se confruntă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *