Revendicări

Prin intermediul Campaniei ”6 pentru Educație”, ANOSR alături de alți reprezentanți ai grupurilor sociale implicate direct în domeniul educației, cere Guvernului României și factorilor decidenți să își asume real responsabilitatea pentru starea sistemului educațional din România, să conștientizeze importanța investiției în educație ca sursă de dezvoltare sustenabilă a statului pe termen lung, beneficiile pe care aceasta le poate genera la nivelul societății și rolul pe care aceasta îl poate juca în ieșirea României din criza economică și totodată să respecte asumările făcute la nivel național și internațional în ceea ce privește finanțarea educației.

În acest sens, cerem alocarea unui procent de minim 6% din PIB pentru educație așa cum prevede Legea Educației Naționale și Pactul Național pentru Educație semnat de toate partidele parlamentare în 2008.

Considerăm că sistemul de educație nu mai poate trăi din cârpeli ale problemelor și este nevoie de o investiție adecvată în educație pentru a scoate educația din colaps, care să reflecte tratarea ei cu adevărat ca prioritate națională.

Totodată, considerăm prioritare investițiile pentru:

–        Creșterea finanțării de bază a universităților –  pentru ieșirea acestora din situația critică  datorată deficitului bugetar cauzat de scăderea alocației per student echivalent și creșterea dependenței bugetelor universităților de finanțarea publică, situație care a afectat continuu calitatea sistemului de învățământ superior și relevanța acestuia în raport cu societatea

–        Investiții direcționate către reducerea abandonului școlar și universitar prin susținerea reală a grupurilor dezavantajate prin îndepărtarea barierelor de ordin financiar ce stau în calea accesului acestora la învățământ (sprijin financiar acordat prin burse sociale, subvenții pentru cazare și masă, reduceri de transport, alte servicii sociale) și prin oferirea de servicii de consiliere și orientare de calitate care să ajute elevii să găsească alternative la varianta abandonului școlar, să faciliteze o alegere corectă a specializării din liceu și ulterior a facultății pe care o aleg și să contribuie la integrarea studenților și absolvenților în mediul academic și pe piața muncii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *