Parteneri

Consiliul Național al Elevilor

Consiliul Național al Elevilor(CNE) este structura reprezentativă a elevilor la nivel național, promotor al proiectelor și programelor care încurajează dezvoltarea personală a elevilor, voluntariatul și implicarea în comunitate. Scopul principal al Consiliului Național al Elevilor este de a apăra și promova  drepturile și interesele elevilor și de a implica elevii în actul educațional, viața civică, socială și culturală.

CNE funcționează ca structură consultativă a Ministerului Educației Naționale, fiind înființat în anul 2007, în baza OMECT nr. 2782/. În prezent funcționează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin OMECTS 4247/2010. Este compus din 45 de membri, 42 de președinți ai Consiliilor Județene ale Elevilor și 3 vicepreședinți ai Consiliului Municipal al Elevilor București.

Consiliul Național al Elevilor reprezintă elevii în fața instituțiilor și organismelor relevante, acționează ca organism care sprijină toate substructurile sale și utilizează orice modalități legale și legitime pentru a-și atinge obiectivele.

Principalele obiective ale Consiliului Național al Elevilor sunt:

a) reprezentarea elevilor ca beneficiari principali ai sistemul de învățământ preuniversitar din România;
b) participarea activă a elevilor în procesul decizional în legătură cu toate aspectele ce țin de învățământul preuniversitar;

c) supravegherea respectării și implementării drepturilor elevilor;

d) încurajarea schimburilor de experiență și exemplelor de bune practici;

e) sprijinirea dezvoltării tuturor substructurilor sale;

f) susținerea voluntariatului și  a acțiunilor pliate pe nevoile elevilor.

site_cne

 

Consiliul Național al Rectorilor

Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.) este un organism național consultativ, neguvernamental, independent politic și non-profit, înființat în temeiul OG 26/2000 și Legii Educației Naționale nr.1/2011.

Principalele atribuții ale C.N.R. sunt:

 • promovarea cooperării între instituţiile de învăţământ superior;
 • reprezentarea intereselor instituţiilor de învăţământ superior în procesul de adoptare a deciziilor în domeniul educaţiei şi cercetării;
 • informarea instituţiilor membre asupra politicilor de dezvoltare şi domeniilor prioritare;
 • acordarea de consultanţă instituţiilor de învăţământ superior în vederea îndeplinirii sarcinilor şi responsabilităţilor asumate;
 • formularea de declaraţii în domeniul învăţământului superior;
 • formularea de propuneri şi recomandări asupra strategiei de dezvoltare a învăţământului superior şi asupra oricăror probleme relevante pentru modul de funcţionare al sistemului de învăţământ superior;
 • aprofundarea problemelor comune ale instituţiilor de învăţământ superior din România, prin colaborarea cu alte organisme prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale;
 • colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare şi dezvoltare tehnologică;
 • promovarea de iniţiative şi formularea de propuneri către Parlament, Guvern, Ministerul Educaţiei Naţionale şi către orice alte organisme implicate în problematica învăţământului superior, având ca obiectiv dezvoltarea învăţământului românesc în context european;
 • colaborarea cu instituţii internaţionale similare/corespondente şi cu orice alte organisme internaţionale din domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice;
 • consolidarea autonomiei universitare şi protejarea faţă de imixtiuni care ar putea afecta misiunea institutiilor de învăţământ superior;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice şi cu caracter profesional.

site_cnr

Federația Națională Sindicală ”Alma Mater”
ALMA MATER şi-a propus, ca principal obiectiv, restabilirea poziţiei sociale a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în spiritul tradiţiei învăţământului românesc interbelic. ALMA MATER işi propune să acţioneze pentru integrarea învăţământului românesc în sistemul educaţional european. ALMA MATER militează pentru unitatea mişcării sindicale din învăţământ, cât şi pentru integrarea acesteia în sistemul sindical european. 

 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ

”Avem 20 de ani de experiență sindicală și avânt pentru alți 20 de ani. Misiunea noastră este să lucrăm în sprijinul angajaților din învațământ, dar strategia noastră se axează și pe interesele elevilor și părinților, partenerii noștri în acest sistem mare numit EDUCAȚIE. Fiecare membru de sindicat este important pentru noi și tocmai de aceea vrem să ținem pasul cu schimbarea și să răspundem în orice moment nevoilor sale. Credem că doar ÎMPREUNĂ putem realiza ceea ce ne propunem. Ne respectăm munca și vrem să facem totul prin filtrul numit CALITATE, lucru de care are nevoie intreg sistemul de învățământ.

Cine suntem:

• cea mai mare federație din învățământ;

• reprezentăm 63% din numărul total al angajaților din educație;

• avem 60 de organizații sindicale afiliate din întreaga țară;

• avem membri de sindicat în 4.400 de unități din învățământul preuniversitar;

• reprezentăm personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic.”

 fsl_ro

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar

Scopul si misiunea FNAP-IP

Scopul pricipal al asociatiei este acela al implicarii, organizarii, sprijinirii, dezvoltarii si desfasurarii activitatilor sociale, educative   in domeniul promovarii  drepturilor si intereselor legitime ale parintilor,  copiilor si membrilor sai in relatia parteneriala scoala-elevi-parinti.

In realizarea  scopului principal, asociatia poate desfasura orice activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu acest scop.

Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividentele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

Organizarea FNAP-IP

Conform Statutului Asociatie, in teritoriu aceasta poate avea urmatoarele structuri:

 • Filiale Regionale – elemente structurale teritoriale ale FNAP-IP, cu personalitate juridica, înfiinţate cu delegarea acestui atribut unui membru de catre Colegiul Director
 •  Organizatii judetene sau de sector – elemente structurale teritoriale al F.N.A.P.-I.P., la nivelul judetelor sau sectoarelor Municipiului Bucuresti, cu sau fără personalitate juridica, înfiinţate cu delegarea acestui atribut de catre Colegiul Director si/sau Comitetul Executiv, aflate in subordonarea si coordonarea filialelor regionale
 • Birouri – elemente structurale teritoriale al FNAP-IP, la nivelul localitatilor, fără personalitate juridica, înfiinţate prin dispozitia Presedintelui FNAP-IP, la propunerea Presedintelui filialei regionale, aflate in subordonarea si coordonarea organizatiilor judetene si/sau de sector;
 • Reprezentante – elemente structurale teritoriale si/sau extrateritoriale ale  FNAP-IP, cu sau fără personalitate juridică, în functie de legislatia locului si nevoile ori interesele  FNAP-IP.

fnapip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *